Scen 

Vi bygger mindre scener efter behov. Oftast med scenpodier, 1x2m/st.

Större scener fixar vi också med hjälp utav våra samarbetsparner.